@0,0@0,8000 TEHNOSTROJ d.o.o. Zavidovići, kotlovi, kotlovnice, expanzioni moduli, sušara za drvo, parionica za drvo, oprema za pelet, ventlacije, transportna oprema, oprema za termičku obaradu drveta......
 • Slide 1
  Objekti i oprema za drvnu industriju
  Tehnološka rješenja u primarnoj i finalnoj preradi drveta,
  transportna oprema, sušare za drvo, parionice,
  termička obrada drveta, kotlovnice na krupne i sitne drvne ostatke,
  oprema za proizvodnju peleta, ventilacija, ...
 • Slide 2
  Sušare za drvo, sušara za drvo,
  Objekti su standardne izvedbe. Kapacitet sušare je prilagođen potrebama kupca.
  Vođenje procesa sušenja je iz komandnog prostora ili biroa.
 • Slide 3
  Parionice
  Radimo direktne i indirektne parionice za drvo,
  ovisno o tipu kotlovnice kojom raspolaže investitor.
  Moguća je montaža opreme parionice u klasično zidani objekat.
 • Slide 4
  Termička obrada drveta
  Termička obrada drveta, ISPM15, opremu ugrađujemo zajedno
  sa opremom sušare ili u posebno izvedene objekte.
  Objekti mogu biti montažni ili klasične izvedbe.
 • Slide 5
  Kotlovnice
  Kotlovi na drvne ostatke, sa ručnim i automatskim loženjem.
  Snage kotlova su do 3,0 MW.
  Podni hidraulični izvlakači za izvlačenje piljevine iz silosa.
 • Slide 6
  Mašine - Strojevi - Ventilacija
  Transportna oprema u primarnoj i finalnoj preradi drveta.
  Ventilacija, silosi za piljevinu.
 • Slide 7
  Oprema za proiizvodnju peleta
  Oprema za proizvodnju peleta
  Kapacitet opreme se prilagođava potrebama kupca.

Naše djelatnosti

Objekti i oprema za drvnu industriju
Sušare za drvo

Objekti su standardne izvedbe. Kapacitet sušare je prilagođen potrebama kupca. Vođenje procesa sušenja je iz komandnog prostora ili biroa.

Parionice

Parionice za drvo, direktne ili indirektne. Moguća je montaža opreme parionice u klasično zidani objekat.

Termička obrada drveta

Termička obrada drveta, ISPM15, Objekti mogu biti montažni ili klasične izvedbe.

Kotlovnice

Kotlovi na drvne ostatke, sa ručnim i automatskim loženjem. Nazivne snage kotlova od 0,25 do 3,0 MW. Podni hidraulični izvlakači za izvlačenje piljevine iz silosa.

Mašine - Strojevi - Ventilacija

Transportna oprema u primarnoj i finalnoj preradi drveta. Ventilacija. Remont mašina i opreme.

Oprema za pelet

Oprema za proizvodnju peleta. Kapacitet se prilagođava potrebama kupca.

Naši projekti

Neki od realizovanih projekata

Certifikati

Svi poslovni procesi se odvijaju u skladu sa implementiranim
i certificiranim sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015.

KONTAKT

Poštanska adresa:
Omladinsko naselje bb
72220 Zavidovići
Bosna i Hercegovina
Fax:
+387 (0)32 878 348
GSM:
+387 (0)65 036 326
+385 (0)98 17 37 641
E-mail:
Copyright © 2015 Tehnostroj